Spätná väzba

Prihlásenie na Moje konto

 

Ak ste už členom Harmony klubu a prajete si mať prístup na jeho internetové stránky, musíte sa najskôr prihlásiť.

 

Prihlasovacie heslo si vytvoríte ako začiatočné písmeno mena a celé priezvisko bez diakritiky a medzier. Napríklad p. Zuzana Maríková má klubové číslo 190654328 a jej heslo je: zmarikova. Pre prihlásenie musíte mať povolené vo vašom prehliadači cookies.

 

 

Číslo klubovej karty:

Heslo:

Close
 
  • Back
  • Domovská stránka
  •  
  • Článok
  •  
  •  
 
Článok
 

Veľká päťka našich vlastností

 

velka patkaVeľká päťka – je vám to známe? Uhádli ste o čom bude reč? No predsa o piatich vlastnostiach, ktoré kompletne charakterizujú osobnosť. To znamená, že osobnosť každého človeka sa dá vyčerpávajúco popísať prostredníctvom práve týchto piatich charakteristík. Autori myšlienky na päť vlastností prišli pomocou pomerne zložitej štatistickej metódy.

Big Five konkrétne tvoria neurotizmus, extraverzia, prívetivosť, otvorenosť a svedomitosť. Poďme si ich bližšie popísať...

Neurotizmus alebo emocionálna labilita zahŕňa tendenciu prežívať často negatívne pocity ako strach, hnev, vina, smútok. Neurotickí ľudia sú impulzívni a majú menšiu odolnosť voči stresu. Prispôsobovanie sa nie je ich silná stránka ani obľúbená činnosť, zmeny nemajú radi. Opakom je emocionálna stabilita.

Extraverzia v tomto chápaní znamená presne to, čo sa používa aj v bežnom jazyku. Teda ide o spoločenskosť, komunikatívnosť, optimizmus, prejavovanie pocitov navonok, aktivitu a podnikavosť, schopnosť presadiť sa, kontakty s ľuďmi, ale aj vzrušivosť a impulzivitu. Opak je introverzia.

Prívetivosť sa tiež týka najmä vzťahov s druhými ľuďmi. Ide o pozitívny vzťah k ľuďom, o vieru v ich dobro, o snahu pomôcť. Takéto osoby sú trpezlivé v kontakte s druhými, ústretové, chápajúce, sú to vynikajúci tímoví hráči. Protipólom sú egoisti s malou mierou empatie a nechuťou spolupracovať.

Otvorenosť (pre skúsenosť) hovorí o zvedavosti, tvorivosti, fantázii, miere zaujatia okolím. Otvorení ľudia v tomto kontexte sú experimentátori, inteligentní, kritickí v tom dobrom slova zmysle, zvyknú byť nekonvenční.

Svedomitosť zahŕňa cieľavedomosť, pevnú vôľu, disciplínu, spoľahlivosť, vysoké nároky. Ľudia s vysokou svedomitosťou sú systematickí, presní a ctižiadostiví. Opakom je ľahostajný postoj, pôžitkárstvo, nespoľahlivosť.

Nedá sa povedať, že vysoká alebo nízka miera ktorejkoľvek z vlastností je dobrá alebo zlá. Každý protipól má svoje plusy a mínusy. Svedomitosť napríklad môže prerásť do workoholizmu, nadmerne prívetivý človek môže mať problémy s kritickým myslením, otvorenosť pre skúsenosť môže viesť k hazardovaniu. Všetko má svoje pre a proti, tak isto ako má každý z nás dobré aj horšie stránky.

 

 

 

 

 

 

 
 
  • Newsletter
  • Informácie
  • Formuláre
  • Partneri
 
 

Zasielať novinky na mail

Sem zadajte vašu e-mailovú adresu.

 
 
 
Spätná väzba
Máte otázku ?
 

Spätná väzba

Váš názor či pripomienka:

 

Váš e-mail:

 

Odkiaľ ste sa dozvedeli o Klube Harmony?

Reklama v médiách Billboard Vyhľadávanie na internete Odporúčanie od známych
Inak
 
Označte políčko ak si želáte byť informovaný(á) o aktuálnych novinkách Klubu Harmony priamo na email
 
Odoslať

Máte otázku ?

 

Vaša otázka, resp. pripomienka:

 

Váš e-mail:

 

Ak už ste členom Klubu Harmony zadajte prosím vaše klubové číslo.

 

Klubové číslo:

 
Odoslať
 

Vyhľadávanie bodovej hodnoty
EAN kódov

 

Keď vložíte číslo EAN kódu, zistíte, aká je jeho bodová hodnota

 
Odoslať
 
 

Video návod Klubu Harmony