Spätná väzba

Prihlásenie na Moje konto

 

Ak ste už členom Harmony klubu a prajete si mať prístup na jeho internetové stránky, musíte sa najskôr prihlásiť.

 

Prihlasovacie heslo si vytvoríte ako začiatočné písmeno mena a celé priezvisko bez diakritiky a medzier. Napríklad p. Zuzana Maríková má klubové číslo 190654328 a jej heslo je: zmarikova. Pre prihlásenie musíte mať povolené vo vašom prehliadači cookies.

 

 

Číslo klubovej karty:

Heslo:

Close
 
  • Back
  • Domovská stránka
  •  
  • Článok
  •  
  •  
 
Článok
 

Otcovia a synovia

 

otec2Všetci muži sú synovia, ale nie všetci sa stávajú otcami. V dnešnej dobe je rozhodnutie stať sa otcom pre muža slobodnou voľbou a narodením potomka, presnejšie mužského potomka, nemusí dodržať žiadne nepísané pravidlá spoločnosti či náboženstva. Plánovanie počtu detí je úplne na zvážení muža a ženy.

Vzťah medzi otcom a synom býva často najzložitejší rodinný vzťah. Tak ako všetky dlhodobé vzťahy, aj tento prechádza rôznymi obdobiami od nerovnocenného, cez obdobie boja za samostatnosť až po rovnocennosť a vzájomný rešpekt. Otcovia majú nesporne značný vplyv na formovaní osobnosti svojich synov. Tento proces nie je vôbec jednoduchý. Vzájomné vzťahy, ku ktorým pri tom dochádza, vzájomné očakávania, ktoré voči sebe otec a syn pociťujú, to všetko so sebou prináša uspokojenie, ale aj konflikty. Tie vznikajú obyčajne vo chvíli, keď má otec pocit, že syn si svojím správaním škodí. Snaží sa túto situáciu podľa svojho najlepšieho svedomia napraviť, čo sa synovi väčšinou nepáči a dochádza k otvorenej vzbure alebo k pasívnemu odporu.

Niektorých mužov zodpovednosť spojená s otcovstvom desí, iní sa k tejto úlohe stavajú ľahkovážne a neuvedomujú si jej dôležitosť v plnej miere. Nadšenie pre rolu, postava vlastného otca ako modelu, predstavy o otcovstve získané z masmédií, rola v zamestnaní, sociálna a náboženská orientácia, hodnoty, osobnostné vlastnosti a počet detí v rodine – to všetko sú faktory, ktoré vytvárajú „otcovský štýl“. Samozrejme, nie všetky sú rovnako dôležité. Najrozhodujúcejšia je skúsenosť s vlastným otcom, túžba stať sa otcom a zaujatie otcovstvom. Nesmieme zabudnúť, že vzťah otca a syna formujú aj ostatné osoby a vzťahy v rodine.

V súvislosti s otcovskými štýlmi sa môžeme stretnúť s rôznymi deleniami a triedeniami, ktorými si zjednodušujeme tento rozmanitý jav. Ak sa v nich do bodky nenájdete, nebuďte sklamaní. Yablonski vo svojej knihe Otcovia a synovia (1995) rozlišuje tieto štýly:

1. Citliví a milujúci otcovia – dvojníci: otec tohto typu dáva synovým potrebám prednosť pred vlastnými. Takýto otec sa vyznačuje veľkou mierou empatie. Vo väčšine prípadov toto citové puto vytvára vzťah vzájomnej lásky a účasti, no rizikom je, že môže svojho syna ovplyvniť aj negatívne tým, že ho prehnane chráni pred sklamaním a neúspechom a oberá ho o možnosť naučiť sa riešiť problémy samostatne.

2. Otcovia rovnostárskeho typu – kamaráti: niektorí muži nezaujmú riadnu rolu otca a sú skôr kamarátmi. Títo otcovia sú síce výbornými partnermi pri hrách, ale nikdy si nezaistia príslušnú autoritu a neposkytnú svojim synom dostatočný model.

3. Otcovia – machri: identita otca je v tomto prípade spätá s výkonmi syna, čím si vlastne uspokojuje svoje potreby. Ovládajú život svojho syna. Do tejto kategórie patria predovšetkým verbálne agresívni otcovia.

4. Otcovia - psychopati: neschopní bežných emočných vzťahov, necítia veľkú zodpovednosť za syna, vyžadujú disciplínu. Ich príkazy sú nevypočítateľné.

5. Egocentrickí otcovia: takí, ktorí si prácu cenia viac ako dieťa. Zdôvodňujú si to tým, že moc a bohatstvo sústreďujú pre syna. Synovi zvyknú dávať najavo, že miesto času s ním mohli robiť dôležitejšie veci. Takisto môžu často prejavovať nespokojnosť so synom v rôznych oblastiach, čo negatívne vplýva na rozvoj jeho sebavedomia.

 
 
  • Newsletter
  • Informácie
  • Formuláre
  • Partneri
 
 

Zasielať novinky na mail

Sem zadajte vašu e-mailovú adresu.

 
 
 
Spätná väzba
Máte otázku ?
 

Spätná väzba

Váš názor či pripomienka:

 

Váš e-mail:

 

Odkiaľ ste sa dozvedeli o Klube Harmony?

Reklama v médiách Billboard Vyhľadávanie na internete Odporúčanie od známych
Inak
 
Označte políčko ak si želáte byť informovaný(á) o aktuálnych novinkách Klubu Harmony priamo na email
 
Odoslať

Máte otázku ?

 

Vaša otázka, resp. pripomienka:

 

Váš e-mail:

 

Ak už ste členom Klubu Harmony zadajte prosím vaše klubové číslo.

 

Klubové číslo:

 
Odoslať
 

Vyhľadávanie bodovej hodnoty
EAN kódov

 

Keď vložíte číslo EAN kódu, zistíte, aká je jeho bodová hodnota

 
Odoslať
 
 

Video návod Klubu Harmony